← HOME
Hooiland
  over de film  
 
 
 
Bloemrijk hooiland
"Hooiland" is een film over de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Binnenveld. Het Binnenveld is een landbouwgebied tussen Wageningen en Veenendaal waarvan grote delen sinds 2018 opnieuw zijn ingericht als natuurgebied.  Klik hier voor een plattegrond. 

Het gebied was ooit het meest bloem- en vlinderrijke gebied in Nederland, maar viel na de 2e wereldoorlog ten prooi aan de modernisering van de landbouw. Een kunstmatig laag gehouden grondwaterpeil, intensieve bemesting en gebruik van eenvormige grassoorten ging ten koste van weidebloemen, insecten en vogels. Door de ruilverkaveling van de jaren 60 verdwenen ook de laatste bloemrijke delen. Wat overbleef waren grote eenvormige velden raaigras waar, mede door het toenemende stikstofoverschot, het leven langzaam uit verdween.
Afgraven en herstel Kromme Eem
In 2018 is van 280ha aaneengesloten grasland de stikstofrijke toplaag afgegraven en is een deel van de oorspronkelijke Kromme Eem hersteld. De natuur kreeg op die manier de kans om als het ware opnieuw te beginnen. Zo kregen kwetsbare soorten die door het intensieve bemesten en het vele maaien waren verdrongen opnieuw een kans.

De film laat zien hoe snel de natuur daarna herstelde en hoe binnen enkele jaren een spectaculaire groei van de biodiversiteit plaatsvond. Tientallen soorten bloemen, kruiden, insecten, vissen en weidevogels keerden terug in het gebied en zo kreeg het herstel van de Binnenveldse Hooilanden een bliksemstart. Het zal echter nog tientallen jaren duren voordat de blauwgraslanden en dotterbloem hooilanden van weleer zijn teruggekeerd.
Natuurherstel
Aan het woord komen een 96-jarige voormalig boerenknecht die hier vóór de 2e wereldoorlog nog met de zeis gemaaid heeft. Hij vertelt hoe ongerept en mooi het gebied 80 jaar geleden was. Een ecoloog vertelt hoe het gebied tegenwoordig wordt beheerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. En ook een lokale boer geeft zijn visie op de Binnenveldse Hooilanden.

Maar in Hooiland spreekt vooral de natuur voor zichzelf. En die laat zien hoe een kale afgegraven vlakte in luttele jaren kan veranderen in een botanische schatkamer vol leven. Het toont hoe veerkrachting natuur kan zijn en hoe, als de juiste omstandigheden worden gecreëerd, dieren, bloemen en insecten weer terugkeren in het hooiland.
Haas en fietser